Koho považujeme za politické vězně?

Jednotná definice pojmu „politický vězeň“ a jednotný seznam politických vězňů v Rusku neexistuje. Relevantní je pro nás seznam Lidskoprávního centra „Memorial“, protože se tato organizace těší zvláštní důvěře a respektu v Rusku a v zahraničí.

„Memorial“ používá pro pojem „politický vězeň“ kritéria, která byla vypracována mezinárodní skupinou obránců lidských práv.

Podle těchto kritérií, osoba zbavená svobody se považuje za politického vězně, když platí jedno z následujícího:

  • tato osoba byla uvězněna výlučně v souvislosti se svým politickým, náboženským nebo jiným přesvědčením, v souvislosti s nenásilným uplatňováním práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svobodu projevu a informací, svobodu shromažďovací a sdružovací, v souvislosti s uplatňováním jiných práv a svobod, které zaručuje Mezinárodní pakt o občanských a politických právech anebo Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod;
  • tato osoba byla uvězněna výlučně v důsledku své nenásilné činnosti, zaměřené na obranu lidských práv a základních svobod;
  • tato osoba byla uvězněna výlučně v souvislosti s pohlavím, rasou, barvou pokožky, jazykem, náboženským vyznáním, národnostním, etnickým nebo sociálním původem anebo kmenovou příslušností, sexuální orientací nebo genderovou identitou, se svými majetkovými poměry anebo jinými skutečnostmi nebo v souvislosti se stálými kontakty se společenstvími, která jsou právě těmito skutečnostmi sjednoceny.

Za politického vězně se také považuje osoba, zbavená svobody z politických důvodů, pokud platí jedno z následujícího:

  • tato osoba byla uvězněna s porušením práva na spravedlivé projednání u nezávislého soudu a s porušením jiných práv a svobod, které zaručuje Mezinárodní pakt o občanských a politických právech anebo Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod;
  • tato osoba byla uvězněna s použitím falšovaných důkazů trestného činu anebo při neexistenci skutkové podstaty trestného činu, anebo v případě, že trestný čin spáchala jiná osoba;
  • doba trvání anebo podmínky výkonu trestu odnětí svobody jsou očividně nepřiměřené  činu, z jehož spáchání je osoba podezřelá, obviněna nebo odsouzena;
  • tato osoba je v porovnání s jinými osobami zbavena svobody selektivně.

Podle použitých kritérií, pod politicky motivovaným pronásledováním rozumíme pronásledování za těmito účely:

  • posílení nebo udržení moci vládními subjekty;
  • nedobrovolné zastavení anebo změna charakteru veřejné činnosti dané osoby.

V žádném případě ale nepovažujeme za politického vězně osobu, která:

a) se dopustila násilného trestného činu vůči jiné osobě, s výjimkou případů nutné sebeobrany anebo extrémní nutnosti;

b) se dopustila trestného činu proti jiné osobě anebo majetku z nenávisti, anebo vyzývala k násilí dle národnostních, etnických, rasových, náboženských či jiných kritérií.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.