Prohlášení Koalice na obranu politických vězňů v Rusku

Počet politických vězňů v dnešním Rusku i podle nejkonzervativnějších odhadů už jde na desítky a neustále roste. Oběťmi politicky motivovaných perzekucí se můžou stát zarputilí odpůrcové vlády, obyčejní aktivní občané, a někdy i úplně náhodní lidé.

Represe, potlačování prav a svobod uvnitř Ruska se dávno stály základem pro agresivní vnější politiku ruské vlády.

Bohužel, za hranicemi Ruska úroveň informovanosti o politických pronásledováních v této zemi, solidarita s ruskými politickými vězni a rozsah úsilí pro jejich vysvobození je zcela nepostačující.

Všichni, kdo má zájem o změnu této situace, musí postupovat společně a cílevědomě a vynaložit  k tomu veškeré úsilí.

My, zástupcové občanských společností a hnutí, občanští aktivisté bydlící v Rusku a různých evropských zemích, tímto oznamujeme založení Koalice na podporu obětí politických perzekucí v Rusku.

Naše cíle jsou tyto:

  • šíření mezi evropskou veřejností informací o politických vězních a politických perzekucích v Rusku;
  • zapojování politiků, umělců, široké veřejnosti z Evropy a jiných regionů do akcí solidarity s ruskými politickými vězni;
  • zařazení tématu politických pronásledování v Rusku na pořad jednání mezi Evropskou unií a Ruskem jako jeho neoddělitelnou součást;
  • vyvíjení neustálého tlaku na ruskou vládu kvůli vysvobození politických vězňů, zrušení represivních zákonů a zastavení politických perzekucí.
    Pro dosažení těchto cílů pokládáme za nejnaléhavější kroky mj. tyto:
  • dosáhnout společného chápání pojmu „politický vězeň“, vypracovat metody pro sestavení a doplnění seznamu politických vězňů, na jejichž obranu vystupuje Koalice;
  • vytvořit webovou stránku v několika evropských jazycích s informacemi o politických vězních v Rusku;
  • dosáhnout toho, aby si jednotliví evropští politici vzali konkrétní politické vězně pod patronát;
  • organizovat kulturní akce na podporu ruských politických vězňů.

Vyzýváme všechny, kdo tyto cíle sdílí, aby se k nám přidali a zapojili do společné práce.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.