Denis Bacholdin

Urodzony w 1981 roku

Denis urodził się w Moskwie. Z wykształcenia jest psychologiem i ekonomistą. Pracował w banku. 6 maja 2012 roku wziął udział w akcji na placu Błotnym przed inauguracją trzeciej kadencji Putina, odbył areszt administracyjny, wkrótce został zwolniony z pracy.

Jego aktywne uczestnictwo w protestach rozpoczęło się wraz ze zbrojną agresją Rosji na Ukrainę, w 2014 roku wielokrotnie był zatrzymywany przez policję, odbywał areszty administracyjne. Jesienią 2014 roku, przeprowadził się na Ukrainę.

W marcu 2017 roku znalazł się na przygranicznym terytorium Rosyjskiej Federacji, w obwodzie briańskim. Został zatrzymany za brak specjalnej przepustki. Po przeszukaniu rzeczy osobistych nadano mu status podejrzanego o popełnienie przestępstwa, określonego w artykule 282.2 Kodeksu Karnego „Organizacja działalności grupy ekstremistycznej”, a dokładniej w drugiej jego części: „Uczestnictwo w działalności społecznej lub religijnej organizacji lub innego zrzeszenia, wobec których zastosowano sądowe postanowienie o likwidacji lub zakazie działalności w związku z propagowaniem działalności ekstremistycznej, z wyjątkiem organizacji, które zgodnie z prawodawstwem Rosyjskiej Federacji zostały uznane jako terrorystyczne”.

Pod pojęciem „organizacji ekstremistycznej” w tym przypadku rozumie się „Prawy Sektor”, pod „postanowieniem sądu” – postanowienie Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z 17 listopada 2014 roku. Zgodnie ze wspomnianą decyzją, «u podstaw ideologii „Prawego Sektora” leży radykalny rosyjski nacjonalizm i rusofobia. Jednym z celów „Prawego Sektora” jest zbrojny sprzeciw wobec „rosyjskiej agresji na Krymie”». Między innymi na tej podstawie ukraiński „Prawy sektor”, jak również inne organizacje, sąd postanowił uznać za ekstremistyczne i zakazać ich działalności na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Według słów Baholdina, po jego zatrzymaniu na 12 godzin przypinano go kajdankami do kaloryfera, bito po nogach i głowie, starając się uzyskać zeznania.

Denis odmawia składania jakichkolwiek zeznań, podpisania dokumentów procesowych, a także nie zgadza się na udzielanie odpowiedzi na pytania sędziego i innych uczestników rozpraw sądowych. Początkowo został skierowany na ekspertyzę ambulatoryjno-psychiatryczną, a następnie na stałą obserwację w Instytucie im. Serbskiego w Moskwie. W wyniku konfliktu z lekarzami, Denis zastosował suchą głodówkę, która przyczyniła się do przedterminowego zakończenia ekspertyzy.

Obecnie Denis Baholdin znajduje się w areszcie tymczasowym w Briańsku. Proces sądowy w sprawie odbędzie się w Suzemskim Sądzie Rejonowym w obwodzie briańskim.

Baholdinowi nie postawiono żadnych innych zarzutów oprócz „udziału w Prawym Sektorze” na terytorium Ukrainy, gdzie organizacja ta nie jest zabroniona. Dowodami w sprawie są zeznania  „tajnego świadka”, który w tym momencie również odbywa karę w Rosji.

Centrum Praw Człowieka „Memoriał” uznało Denisa Baholdina za więźnia politycznego w związku z niepodważalną obecnością w jego sprawie motywów politycznych, brakiem rzeczywistych znamion przestępstwa oraz fałszerstwem dokumentów.

Należy zwrócić uwagę, iż oskarżenie o udział w „Prawym Sektorze” coraz częściej używane jest przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wobec obywateli Rosji, jak i Ukrainy. Wskazana organizacja występuje w oskarżeniach zarówno na podstawie wyżej wspomnianego artykuły 282.2, jak i w oskarżeniach z artykułu „Sprawstwo”(art. 359 Kodeksu Karnego), przy czym, ich znacząca część stawiana jest zaocznie. Wiadomo, że niedawno pod zarzutem udziału w ekstremistycznej organizacji „Prawy Sektor” zostało aresztowanych przynajmniej dwóch obywateli Ukrainy, Aleksander Szumkow i Roman Ternowski. Ternowskiego obwinia się o to, iż „będąc w szeregach uczestników organizacji „Prawy Sektor” niejednokrotnie brał udział w pikietach, mityngach i innych masowych wydarzeniach na terytorium Ukrainy. Oprócz tego, korzystając z profilu na portalu społecznościowym „Facebook”, «Ternowski szerzył propagandę dotyczącą działalności organizacji „Prawy Sektor” wśród użytkowników Internetu, w tym osób na stałe przebywających na terytorium Rosyjskiej Federacji». Komentując tę informację Komitet Śledczy oświadczył, iż «praca nad ustaleniem i pociągnięciem do odpowiedzialności karnej kierowników i uczestników organizacji „Prawy Sektor” nadal trwa».

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.