Jurij Dmitrijew

Urodzony w 1956 roku

Jurij Dmitriew urodził się w Pietrozawodsku (Karelia). Został adoptowany przez rodzinę wojskowych. Naukę pobierał na  uczelni medycznej, lecz nie zdołał jej ukończyć. Był ślusarzem, pracował w fabryce. W latach 1989-1991 był pomocnikiem deputata ludowego ZSRR, później FSRR.

Pewnego razu dziennikarze poinformowali, iż w obwodzie pietrozawodskim operator koparki odnalazł kości. Dmitriew ustalił, iż były to kości więźniów, rozstrzelanych w latach 30-tych i zadbał o ich powtórny pochówek. Od tej pory poświęcił się poszukiwaniu miejsc pochówków i przywróceniu pamięci ofiar stalinowskich represji w Karelii. Wtedy też rozpoczęła się jego współpraca ze Stowarzyszeniem „Memoriał”.

Ekspedycje pod kierownictwem Jurija Dmitriewa odkryły masowe groby rozstrzelanych ofiar wielkiego terroru w Sandarmochu (niedaleko miasta Miedwieżjegorsk, 1997), Krasnym Borze (niedaleko miasta Pietrozawodsk, 1997), groby budowniczych Kanału Białmorsko-Bałtyckiego na Borsuczej Górze (2003), pochówek rozstrzelanych więźniów na Sekirnej Górze (Sołowki, 2004-2006). Był on jednym z założycieli pamiątkowych kompleksów na miejscu pochówków, a także stworzył kilka Ksiąg Pamięci Represjonowanych w Karelii i innych regionach. Brał również udział w badaniach pochówków w Bukownie (obwód kijowski, Ukraina, 2001) w roli eksperta. Ostatnie lata Dmitriew pracował nad książką o przesiedleńcach w Karelii (o ludziach, którzy byli tam przymusowo przesiedleni z innych regionów).

Jurij Dmitriew – przewodniczący karelskiego oddziału Rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał” (od 2014 roku), członek komisji do spraw przywrócenia praw rehabilitowanych ofiar represji politycznych przy Rządzie Republiki Karelii (od 2002 roku).

Począwszy od 1998 roku, 5 sierpnia na pamiątkowym cmentarzu „Sandarmoch”, gdzie pochowano wielu wybitnych działaczy z Polski, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Azerbejdżanu oraz innych regionów byłego ZSRR, odbywa się Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Terroru 1937-1938. W 2015 roku polska delegacja wręczyła Juriju Dmitriewu Złoty Krzyż Zasługi. Według słów kolegów Dmitriewa, tak duże zainteresowanie tą częścią sowieckiej historii zaczęło w ostatnich latach niepokoić władzę i historyk spodziewał się prześladowań.

13 grudnia 2016 roku Jurij Dmitriew został zatrzymany, szybko przedstawiono mu zarzuty z artykułu „Wykorzystanie niepełnoletniego w celu przygotowania materiałów pornograficznych” (część II artykułu 242.2 Kodeksu Karnego Rosyjskiej Federacji).

Jako podstawę do oskarżenia posłużyły fotografie pasierbicy, znalezione na jej komputerze, wśród których były zdjęcia dziewczynki bez ubrań.

W lutym 2017 roku na podstawie tych fotografii oskarżono go z artykułu „Rozwiązła działalność bez użycia przemocy wobec osoby poniżej szesnastego roku życia” (artykuł 135 Kodeksu Karnego) oraz „Rozwiązłe działania bez użycia przemocy wobec osoby poniżej dwunastego roku życia” (część III art. 135 Kodeksu Karnego w redakcji z 2009 roku). Zgodnie z tym artykułem grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Rozwiązłe zachowanie, według opinii śledczych, polegało na tym, iż Dmitriew odczuwał pobudzenie seksualne podczas fotografowania dziewczynki.

Oprócz tego, na podstawie fragmentów broni myśliwskiej, skonfiskowanych podczas przeszukania 13 grudnia, postawiono mu zarzuty z artykułu „Nielegalne posiadanie podstawowych części broni palnej”(część I art. 222 Kodeksu Karnego).

Jurij Dmitriew nie przyznał się do winy. Zgodnie z wyjaśnieniami jego przyjaciół, fotografie przedstawiały dziennik zdrowia pasierbicy, który on bardzo długo prowadził w razie zastrzeżeń ze strony opieki: fotografie znajdowały się na osobistym komputerze i nikomu nie były pokazywane; z około 200 fotografii, w sprawie znalazło się około 9.
U podstaw jego wyroku skazującego legła ekspertyza, przygotowana przez tą samą grupę ekspercką, która występowała w szeregu innych spraw politycznych.  Niezależny ekspert, kierownik Narodowego Instytutu Seksuologii poinformował o nieważności przeprowadzonej ekspertyzy i potwierdził, iż obecne w sprawie fotografie nie mogą być uznane za materiały pornograficzne.

Obecnie sprawa Dmitriewa jest rozpatrywana przez Pietrozawodskij Sąd Miejski. Wszystkie posiedzenia są zamknięte dla prasy i słuchaczy, gdyż sprawa dotyczy osoby niepełnoletniej.

Jurija Dmitriewa wsparli znani pisarze, uczeni, działacze społeczni z różnych stron świata. Petycję z żądaniem uwolnienia historyka podpisało już ponad 30 tysięcy osób.

Stowarzyszenie „Memoriał” uważa, iż dana sprawa karna posiada polityczne przesłanki i ukierunkowana jest na przymusowe zakończenie lub zmianę charakteru działalności publicznej Jurija Dmitriewa i jego kolegów. Pozbawienie wolności było zastosowane wobec oskarżonego przy braku znamion przestępstwa oraz ze złamaniem prawa do sprawiedliwego procesu sądowego. Zastosowane środki zapobiegawcze są nieproporcjonalne do rzeczywistych czynów, o które jest oskarżany.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.