Sprawa Krymska z 26 lutego

Ali Asanow
Mustafa Degermendży

Pozbawieni wolności od 2015 г.