Sprawa „Hizb at-Tahrir” w Moskwie

Sajpuła Kurbanow
Azizbek Inamow
Szamil Ismaiłow
Zikrułłohon Rahmonhodżajew

Pozbawieni wolności od 2012