Deklaracja koalicji w obronę więźniów politycznych w Rosji

W dzisiejszej Rosji liczba więźniów politycznych stale rośnie i nawet według najbardziej skrajnych opinii można ich już liczyć w dziesiątkach.  Ofiarami politycznie motywowanych represji są kolejni przeciwnicy władzy, aktywiści obywatelscy, a nawet w zupełności przypadkowi i zwykli ludzie.
Represje oraz nieposzanowanie praw i wolności człowieka w Rosji stały się podstawą dla agresywnej polityki zagranicznej rosyjskich władz. Niestety, poza granicami Rosji, poziom świadomości społecznej dotyczący więźniów politycznych,  solidarności z więźniami politycznymi, czy mobilizacji w celu ich oswobodzenia jest na dosyć niskim poziomie. Aby zmienić tę sytuację musimy w sposób celowy i skoordynowany połączyć siły wszystkich możliwych stron.
My, przedstawiciele organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, obywatelscy aktywiści żyjący w Rosji oraz poza jej granicami w innych krajach Europy, informujemy o zawiązaniu Koalicji na rzecz wsparcia więźniów politycznych w Rosji.

Stawiamy przed nami następujące cele:

  • informowanie europejskich odbiorców o sytuacji więźniów politycznych i represji wewnątrz Rosji.
  • zaangażowanie w organizowane akcje solidarności z rosyjskimi więźniami politycznymi, polityków, artystów, przedstawicieli kultury oraz szerokich kręgów społecznych z Europy i innych części świata.
  • uczynienie z tematu represji politycznych w Rosji nieodłącznym tematem w relacjach Unia Europejska – Rosja.
  • wywieranie ciągłej presji na władze rosyjskie w celu oswobodzenia więźniów politycznych, zmiany prawa i zaprzestanie represji.

Aby osiągnąć postawione przed sobą cele szczerze deklarujemy i uważamy za konieczne:

  • Wypracowanie szeroko rozumianej definicji określenia „więzień polityczny” oraz sporządzenie listy więźniów politycznych, w obronie których występuje koalicja.
  • Stworzenie strony internetowej dostępnej w kilku językach z informacjami o więźniach politycznych w Rosji,
  • Organizowanie kulturalnych wydarzeń na rzecz wsparcia więźniów politycznych
  • Stworzyć instytut patronatu polityków europejskich nad poszczególnymi więźniami politycznymi.

    Wzywamy wszystkich, którzy podzielają nasze cele o przyłączenie się do nas i wspólną pracę na rzecz realizacji naszych idei.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.